Energiek in buispostsystemen!

Toepassingen in het algemeen

Op locaties waar mensen moeten lopen met documenten of producten die je niet digitaal kunt verzenden is buispost een doeltreffende en besparende oplossing. Als besparing geldt hierbij: tijd, energie, efficiency en productiviteit van medewerkers.

Voorbeeld:
Kantoor Schneider Electric te Helmond.

algemeen